Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D.

Disertační práce

Klavírní metodika v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

The Piano Methodics in Bohemia and Moravia at the Turn of the 19th and 20th Century
Anotace:
Pomocí analýz klavírních škol a příspěvků v hudebních periodikách jsme se snažili přiblížit způsob, jakým se vyučovala hra na klavír v českých zemích zhruba od poloviny 19. století do roku 1918. Práce zahrnuje německy psané školy cizích autorů, kteří trvale žili v českém prostředí, a česky psané školy autorů, kteří z českých zemí pocházeli. Jejich díla ovlivnila výuku klavírní hry na soukromých hudebních …více
Abstract:
Thanks to the analysis of piano methods and contributions in musical periodicals we were able to get closer to the way of schooling, which is used for teaching in this area, in the Czech lands, around 19th century till 1918. This work includes also methods written in German language from foreign authors, who were living in the Czech lands. So it includes the Czech methods from authors who were originally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D., prof. Jiří Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta