Kristýna Terzievová

Bachelor's thesis

Životní cyklus produktu firmy Happyend

Life cycle of product Happyend company
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou životního cyklu a prodejností výrobků ve společnosti Happyend. Práce je rozdělena na obecnou a analytickou část. Obecná část se zabývá poznatky, které budou využity v části analytické a popisuje marketingový mix i specifika fází životního cyklu. V analytické části je provedena analýza firmy Happyend a vybraného produktu, za období posledních 5 roků. Původně …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the lifecycle and the saleability of products in Happyend. The thesis is divided into general and analytical part. The general part deals with the knowledge that will be used in the analytical part and describes the marketing mix and the specifics of the life cycle phases. In the analytical part, the analysis of Happyend and the selected product has been performed over …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Mgr. Pavel Kotyza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní