Bc. Vojtěch KOŠAŘ

Diplomová práce

Srovnání deskriptorů pro reprezentaci obrazu

Comparison of descriptors for image representation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáváním metod používaných pro extrakci obrazových deskriptorů při rozpoznávání obličejů. V práci jsou teoreticky popsány metody LBP, LDP a POEM. Tyto metody byly implementovány a jejich parametry byly naladěny na databázi FERET. Jako součást práce byla vyvinuta aplikace umožňující měření úspěšnosti při rozpoznávání obličejů implementovaných metod s různými parametry …více
Abstract:
This diploma thesis deals with comparsion of methods used for extraction of image descriptors intended to be used for face recognition. There are theoreticaly described LBP, LDP and POEM methods. These methods are implemented and their parameters are tuned on the FERET database. Software application destined for measuring of success of these methods was developed. Methods with tuned parameters are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Lenc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠAŘ, Vojtěch. Srovnání deskriptorů pro reprezentaci obrazu. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství