Bc. Pavel Šťastný

Bakalářská práce

Železnice jako faktor hospodářského růstu

Railways as a factor of economic growth
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na popsání a zhodnocení pozitivních i negativních efektů výstavby železniční infrastruktury na lokální a regionální úrovni. Práce se zabývá obcemi, které leží na trati Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč. Práce se také zabývá obcemi, kterým chybí železniční spojení například Kelč. Sledován je vývoj průmyslu, rozvoj živnostenského a řemeslného podnikání, populační vývoj …více
Abstract:
The bachelor’s thesis focuses on describing and evaluating of positive and negative effects of building railways infrastructure at the local and regional level. Thesis is focused on municipalities, which are on the track Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč. Thesis is also aimed at municipalities without railway infrastructure such as town Kelč. Development of industry was observed as well as development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta