Kateřina DOLEJŠKOVÁ

Bakalářská práce

Politické systémy Malajsie a Singapuru - komparace

Political systems of Malaysia and Singapore - Comparison
Anotace:
Třetí vlna dekolonizace sebou přinesla mnoho nejednoznačných politických systémů, kterými se začalo zaobírat mnoho teoretiků demokratických a nedemokratických režimů. Koncepce hybridních režimů se vyznačuje propojením demokratických a nedemokratických prvků. Každý z teoretiků těchto režimů, přichází se svou koncepcí, ze kterých je zřejmé, že se shodují pouze v základních podmínkách pro tyto politické …více
Abstract:
The third wave of democratization brought many ambiguous political systems, which began to entertain many theorists of democratic and undemocratic regimes. The hybrid regime concept is characterized by connection of democratic and undemocratic elements. Every theorist comes up with his own concept from which is obvious to be consisted with only the basic conditions of these political systems. We have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 38816

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEJŠKOVÁ, Kateřina. Politické systémy Malajsie a Singapuru - komparace. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie