Bc. Ester Danelová

Master's thesis

Integrace v psychoterapii: Individuální pojetí integrace u lektorů Výcviku integrace v psychoterapii

Psychotherapy integration: Individual approaches to psychotherapy integration held by Training in Psychotherapy Integration trainers
Abstract:
Autorka se zabývá tématem vývoje psychoterapeutů, specificky lektorů Výcviku integrace v psychoterapii, ve vztahu k integrativní perspektivě. Za pomoci metody zakotvené teorie zkoumá nestrukturované rozhovory s jednotlivými lektory. Práce si klade za cíl zjistit, jaká jsou individuální pojetí integrace v psychoterapii u jednotlivých lektorů, jak ke svému postoji k integraci lektoři dospěli v kontextu …more
Abstract:
The author studies the topic of psychotherapist development, specifically the Training in psychotherapy integration trainers’ development in relation to integrative perspective in psychotherapy. Employing the grounded theory method, she analyses unstructured interviews with the individual trainers. The goal of the study is to find out, what are the trainers‘ individual approaches to psychotherapy integration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií