Theses 

Integrace v psychoterapii: Individuální pojetí integrace u lektorů Výcviku integrace v psychoterapii – Bc. Ester Danelová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ester Danelová

Master's thesis

Integrace v psychoterapii: Individuální pojetí integrace u lektorů Výcviku integrace v psychoterapii

Psychotherapy integration: Individual approaches to psychotherapy integration held by Training in Psychotherapy Integration trainers

Abstract: Autorka se zabývá tématem vývoje psychoterapeutů, specificky lektorů Výcviku integrace v psychoterapii, ve vztahu k integrativní perspektivě. Za pomoci metody zakotvené teorie zkoumá nestrukturované rozhovory s jednotlivými lektory. Práce si klade za cíl zjistit, jaká jsou individuální pojetí integrace v psychoterapii u jednotlivých lektorů, jak ke svému postoji k integraci lektoři dospěli v kontextu individuálního vývoje pojetí psychoterapie jako takové a nakonec, jak je individuální pojetí integrace u lektorů ovlivněno utvářením společného pojetí integrace v rámci tvorby výcviku. Výsledky výzkumu podává autorka formou modelu vývoje lektorů ve vztahu k integrativnímu přístupu v psychoterapii, sestávajícího z 14 kategorií a nastínění jejich vzájemných vztahů. Model autorka podrobně popisuje a komentuje. Výsledky výzkumu jsou zasazeny do kontextu teoretických znalostí o integrativním přístupu v psychoterapii, resp. do kontextu stávajících výzkumných zjištění týkajících se vývoje psychoterapeutů a jsou diskutovány s ohledem na praktické souvislosti výcviku.

Abstract: The author studies the topic of psychotherapist development, specifically the Training in psychotherapy integration trainers’ development in relation to integrative perspective in psychotherapy. Employing the grounded theory method, she analyses unstructured interviews with the individual trainers. The goal of the study is to find out, what are the trainers‘ individual approaches to psychotherapy integration, how have their approaches developed throughout their individual professional development, and finally, how is the individual approach of the TPI trainers influenced by the common approach adopted in the TPI. The results of the study are presented in form of a model consisting of 14 interconnected categories. The model is thoroughly described. The outcomes of the study are discussed in context of theoretical knowledge in the field of psychotherapy integration and psychotherapist development.

Keywords: integrace v psychoterapii, vývoj psychoterapeutů, zakotvená teorie, výcvik v psychoterapii psychotherapy integration, psychotherapist development, grounded theory, psychotherapy training

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 13:15, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz