Bc. Ester Danelová

Master's thesis

Integrace v psychoterapii: Individuální pojetí integrace u lektorů Výcviku integrace v psychoterapii

Psychotherapy integration: Individual approaches to psychotherapy integration held by Training in Psychotherapy Integration trainers
Anotácia:
Autorka se zabývá tématem vývoje psychoterapeutů, specificky lektorů Výcviku integrace v psychoterapii, ve vztahu k integrativní perspektivě. Za pomoci metody zakotvené teorie zkoumá nestrukturované rozhovory s jednotlivými lektory. Práce si klade za cíl zjistit, jaká jsou individuální pojetí integrace v psychoterapii u jednotlivých lektorů, jak ke svému postoji k integraci lektoři dospěli v kontextu …viac
Abstract:
The author studies the topic of psychotherapist development, specifically the Training in psychotherapy integration trainers’ development in relation to integrative perspective in psychotherapy. Employing the grounded theory method, she analyses unstructured interviews with the individual trainers. The goal of the study is to find out, what are the trainers‘ individual approaches to psychotherapy integration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Vedúci: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií