Bc. Lenka Vymyslická

Bachelor's thesis

Bigorexie - nová porucha příjmu potravy

Bigorexia - new eating disorder
Anotácia:
Tato práce byla zaměřena na sběr co největšího počtu teoretických informací a faktů o tématu bigorexie jako nové poruchy příjmu potravy. V teoretické práci je nastíněna problematika týkající se bigorexie. Nejprve jsou zde popsány nejznámější formy poruchy příjmu potravy, kterými jsou mentální anorexie a mentální bulimie, jejich projevy a diagnostika. Následně je teoretická část práce věnována bigorexii …viac
Abstract:
This thesis aims to review and summarize the known knowledge about the bigorexia as a new eating disorder and disease. The theoretical part introduces to the bigorexia problematic. At first desribes known food eating disorders and their most common incidence. The most common occurrence are anorexia nervousa , bulimia nervousa, this thesis describes their hallmarks and impact on the human health. This …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport

Práce na příbuzné téma