Anna SOSNOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost Nemocnice Prachatice, a. s., na řešení mimořádných událostí

Emergency preparedness of Nemocnice Prachatice a.s.
Anotace:
Cílem práce bylo posoudit informovanost personálu Nemocnice Prachatice, a. s., o znalostech doporučených postupů při vzniku mimořádné události se zvláštním důrazem na evakuaci. Druhým cílem bakalářské práce bylo posoudit současný stav připravenosti Nemocnice Prachatice, a. s., na řešení vzniku mimořádné události se zvláštním důrazem na evakuaci. Teoretická část práce se věnuje Nemocnici Prachatice …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to evaluate the awareness of the staff of the Prachatice Hospital, a. s., about knowledge of recommended method during origins emergencies with particular emphasis on evacuation. The second aim of the bachelor thesis was to consider the current state of preparedness of Prachatice hospital, a.s., on solving origins emergencies with particular emphasis on evacuation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ing. Marie Charvátová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOSNOVÁ, Anna. Připravenost Nemocnice Prachatice, a. s., na řešení mimořádných událostí. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b7e8lf b7e8lf/2
3. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2018
Bulanova, L.
4. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.