Ing. Jaroslav Folta

absolventská práce studenta CŽV

Adaptation of the empoloyees to the digitalization in an automotive industry

Adaptace personálu na digitalizaci v automobilovém průmyslu
Abstract:
Práce je zaměřena na vnímání a adaptacipersonálu na digitalizaci v automobilovém průmyslu.Hlavní cíle práce jsou uvedeny níže:· Jak se zaměstnanci mohou přizpůsobit digitální transformaci v automobilovém průmyslu· Porozumění vnímání a přijímání nových nástrojů u zaměstnanců, kteří se setkávají s nástupemdigitalizace v jejich každodenních činnostechCílem dotazníku bylo odpovědět na kritické otázkyreagovat …more
Abstract:
Work is focused on the perception and adaptation ofpersonnel to digitalization in the automotive industry. Themain objectives of the thesis are set out below:· how staff can adapt to digital transformation in theautomotive industry· understanding the perception and acceptance ofnew tools in staff who encounter the onset ofdigitalization in their daily activitiesThe questionnaire was intended to answer …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.