Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

Disertační práce

Smíšená forma vlády v římské republikánské ústavě v Ciceronově díle

The Mixed Governmental Character of Ciceros Roman Republic Constitution
Anotace:
Tato práce zkoumá ústavu a uspořádání římské republiky tak, jak je zachyceno v díle M. T. Cicerona De re publica a zejména De legibus. Práce posuzuje vliv řecké filozofie, zejména Platóna, na formování římských představ o státu, používá Ciceronovo dílo jako pramen poznání skutečného ústavního života antického Říma jeho doby a rozborem jednotlivých institutů římské ústavy se snaží popsat základní principy …více
Abstract:
This thesis examines the constitution and organization of the Roman Republic as they are described in Marcus Tulius Cicero s works De Re Publica and particularly De Legibus. The thesis assesses the influence of Greek philosophy and particularly Plato on the formation of Roman ideas concerning state and uses Cicero s work as a cognitive source for description of the authentic constitutional life of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta