Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

Doctoral thesis

Smíšená forma vlády v římské republikánské ústavě v Ciceronově díle

The Mixed Governmental Character of Ciceros Roman Republic Constitution
Abstract:
Tato práce zkoumá ústavu a uspořádání římské republiky tak, jak je zachyceno v díle M. T. Cicerona De re publica a zejména De legibus. Práce posuzuje vliv řecké filozofie, zejména Platóna, na formování římských představ o státu, používá Ciceronovo dílo jako pramen poznání skutečného ústavního života antického Říma jeho doby a rozborem jednotlivých institutů římské ústavy se snaží popsat základní principy …more
Abstract:
This thesis examines the constitution and organization of the Roman Republic as they are described in Marcus Tulius Cicero s works De Re Publica and particularly De Legibus. The thesis assesses the influence of Greek philosophy and particularly Plato on the formation of Roman ideas concerning state and uses Cicero s work as a cognitive source for description of the authentic constitutional life of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2007
  • Supervisor: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta