Bc. Vlastimil Votruba

Master's thesis

Použití Content managementu v bankovnictví

Using Content Management in Banking
Abstract:
Tato diplomová práce nejprve vysvětluje a popisuje Content Management Systém. Pak přechází do praktického použití konkrétního Content Manageru, které obsahuje i návrh jednotného komunikačního rozhraní. Toto rozhraní je založeno na použití webových služeb a nabízející funkčnost datového úložiště. V druhé polovině práce je pak seznam a popis funkčností navrhovaných služeb.
Abstract:
First of all this thesis explains and describes Content Management System. Afterwards it’s showing a practical usage of a particular Content Manager that contains design of a standardised communication interface. The interface is based on web services and it offers a functionality of a data storage. The second part of thesis contains an overview and decription of designed services.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Reader: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management

Theses on a related topic