Bc. Petr Dvořák

Bakalářská práce

Vývoj sociální a rodinné politiky v České republice a Slovenské republice

Development of social and family policies in the Czech Republic and the Slovak Republic
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vývoj sociální a rodinné politiky v České republice a Slovenské republice od roku 1993 do roku 2013. Práce se zaměřuje na možný vliv zmíněných politik na počet dětí narozených mimo manželství, což je zkoumáno skrze analýzu dávek poskytovaných pouze rodinám s dětmi. V práci jsou popsány jak podobnosti, tak i odlišnosti mezi zkoumanými dávkami těchto zemí. Práce obsahuje teoretickou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of social and family policies from 1993 to 2013 in the Czech Republic and the Slovak Republic. The thesis focuses on a potential impact of both policies on the number of children born out of marriage, which is examined through analysis of social security benefits provided only to families with children.The thesis describes both similarities and differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Šovčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií