Zuzana Staňová

Bachelor's thesis

Vliv využívání ERP systému na řízení společnosti

Influence of ERP system usage on company management
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the influences of ERP system usage on company management. The key terms are defined in the theoretical part, such as: information system, information strategy, theory of con-straints, ERP system. The practical part is focused on the analysis of information strategy in Reda company through theory of constraints and the status of its ERP system through observation and interviews …more
Abstract:
Práca sa zameriava na problematiku vplyvu využívania ERP systému na riadenie spoločnosti. V teoretickej časti sú popísané kľúčové pojmy: informačný systém, informačná stratégia, metóda teórie obmedzení a ERP systém. V praktickej časti je analyzovaná informačná stratégia a vyhodnotený aktuálny stav ERP systému spoločnosti Reda. Analýza informačnej stratégie je vykonaná metódou teórie obmedzení. Vyhod …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Reader: Ing. Pavel Hembera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Business Informatics / Business Informatics