Veronika HICLOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost dítěte s poruchou autistického spektra k zápisu na běžnou školu a jeho následná integrace v městě Brně

Readiness of a child with autism spectrum disorder for admission to ordinary school and his subsequent integration in Brno
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením základních pojmů školní zralosti a znaky školní zralosti. Dále se teoretická část zaměřuje na integraci, hlouběji se věnuje školské integraci a jejich slabých a silných stránkách. Poslední část je věnována autismu a pervazivním vývojovým poruchám. Praktická část je zaměřena na výzkum chlapce s autismem a jeho připravenost k zápisu na běžnou základní …více
Abstract:
In theoretical part, bachelor thesis deals with the definition of basic concepts of school readiness and signs of school readiness. Furthermore, the theoretical part focuses on the integration, and in more detail on school integration, its strengths and weaknesses. The last section is devoted to autism and pervasive developmental disorders. The practical part is focused on the research of a boy with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HICLOVÁ, Veronika. Připravenost dítěte s poruchou autistického spektra k zápisu na běžnou školu a jeho následná integrace v městě Brně. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b7jovd b7jovd/2
29. 6. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 6. 2016
Marklová, E.
30. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.