Veronika HICLOVÁ

Bachelor's thesis

Připravenost dítěte s poruchou autistického spektra k zápisu na běžnou školu a jeho následná integrace v městě Brně

Readiness of a child with autism spectrum disorder for admission to ordinary school and his subsequent integration in Brno
Abstract:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením základních pojmů školní zralosti a znaky školní zralosti. Dále se teoretická část zaměřuje na integraci, hlouběji se věnuje školské integraci a jejich slabých a silných stránkách. Poslední část je věnována autismu a pervazivním vývojovým poruchám. Praktická část je zaměřena na výzkum chlapce s autismem a jeho připravenost k zápisu na běžnou základní …more
Abstract:
In theoretical part, bachelor thesis deals with the definition of basic concepts of school readiness and signs of school readiness. Furthermore, the theoretical part focuses on the integration, and in more detail on school integration, its strengths and weaknesses. The last section is devoted to autism and pervasive developmental disorders. The practical part is focused on the research of a boy with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HICLOVÁ, Veronika. Připravenost dítěte s poruchou autistického spektra k zápisu na běžnou školu a jeho následná integrace v městě Brně. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses b7jovd b7jovd/2
29/6/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29/6/2016
Marklová, E.
30/6/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.