Denisa Javorčeková

Diplomová práce

Ekonomická migrácia: Vplyv toku remitencií na ekonomický rast rozvojových krajín s akcentom na región južnej Ázie

Ekonomická migrace: Vliv toku remitencí na ekonomický růst rozvojových zemí s akcentem na region jižní Asie
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ekonomické migrace, konkrétně jedním z jejích průvodních jevů, kterým jsou remitence. Prostředky zasílány ekonomickým migrantům zpět do domovské země představují významný a stabilní zdroj kapitálu především pro rozvojové země. Přinášejí s sebou množství nezanedbatelných pozitiv, které mají přímý dopad na životní úroveň obyvatelstva i na ekonomiku jako celek. …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of economic migration, namely one of its accompanying phenomena, which are remittances. The funds sent back by the economic migrant to the home country represent a significant and stable source of capital, especially for developing countries. They bring about a number of notable benefits that have a direct impact on the living standard of the population as well …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou ekonomickej migrácie, konkrétne jedným z jej sprievodných javov, ktorým sú remitencie. Finančné prostriedky zasielané ekonomickým migrantom späť do domovskej krajiny predstavujú významný a stabilný zdroj kapitálu predovšetkým pre rozvojové krajiny. Prinášajú zo sebou množstvo nezanedbateľných pozitív, ktoré majú priamy dopad na životnú úroveň obyvateľstva ako …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: Pavel Neumann
  • Oponent: Tereza De Castro

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74704