Bc. Lenka Wudiová

Bachelor's thesis

Studium spektra chemicky pekuliární hvězdy HD 142990

Study of spectra of chemically peculiar star HD 142990
Anotácia:
V této bakalářské práci se zabývám studiem spektra magnetické chemicky pekuliární hvězdy HD 142990. Spektra naměřil v letech 2011 a 2012 Jan Janík prostřednictvím spektrografu FEROS namontovaného na 2.2 m dalekohledu na observatoři La Silla v Chile. Zaměřila jsem se na identifikaci spektrálních čar a jejich proměnnost. Z čar He I, Mg II a Si II, které vykazovaly proměnnost v ekvivalentní šířce a radiální …viac
Abstract:
In this bachelor thesis I study the spectrum of magnetic chemically peculiar star HD 142990. The series of spectra was measured in 2011 and 2012 by Jan Janík using a FEROS spectrograph mounted on a 2.2 m telescope at the La Silla observatory in Chile. I focused on the identification of spectral lines and their variability. From the lines He I, Mg II and Si II which showed variability in the equivalent …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2021
  • Vedúci: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Physics / Astrophysics