Bc. Monika Siruková

Bakalářská práce

Kvalita života rodiny vychovávající dítě s Downovým syndromem

The quality of life of family raising a child with Down syndrome
Anotace:
Bakalářská práce na téma Kvalita života rodiny vychovávající dítě s Downovým syndromem se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly, část výzkumnou kapitola jedna. Práce se zabývá podstatou Downova syndromu a analýzou kvality rodinného života s dítětem trpícího Downovým syndromem. V první kapitole je stručně vymezen pojem Downův syndrom a jeho historický původ. Tato …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled The Quality of Life of Family Raising a Child with Down Syndrome consists of a theoretical and a research part. The theoretical part is composed of two chapters, the research section includes one chapter. The thesis deals with the essence of Down syndrome and the analysis of the quality of family life with a child suffering from Down syndrome. In the first chapter the term …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy