Bc. Jaroslav Kolář

Diplomová práce

Jak videohry vyprávějí příběhy

How Games Tell Stories
Anotace:
Narativní potenciál videoher byl na konci 20. století podceňován nebo zcela přehlížen. Vzhledem k rychlému vývoji na poli videoher je nutné přezkoumat aktuální situaci. Objektem této práce jsou klíčové videohry hlavního proudu vydané mezi lety 2010-2012. Podrobným vnímáním ludické a narativní podstaty vybraných videoher hledá tato práce odpověď na otázku „Jakým způsobem videohry vyprávějí příběhy? …více
Abstract:
On the end of the 20th century was narrative potential of videogames underestimated or completely overlooked. Due to rapid development on the videogame field is necessary to review the present situation. This paper analyses key mainstream videogames released within years 2010 and 2012. By thorough perception of ludic and narrative essence of selected videogames this paper tries to bring answer to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií