Bc. Michaela Janíčková

Bachelor's thesis

Spolupráce porodních asistentek s lékaři během fyziologického porodu - pohled porodnich asistentek

Cooperation of Midwives with Doctors during Physiological Birth - the View of Midwives.
Abstract:
Tato bakalářská práce „Spolupráce porodních asistentek s lékaři během fyziologického porodu – pohled porodních asistentek“ poskytuje základní informace o postavení porodních asistentek pracujících na porodních sálech v České republice. Teoretická část se zabývá autonomií porodních asistentek v mezinárodním i českém kontextu, definicemi normálního a přirozeného porodu podle sdruţeních pro porodní asistentky …more
Abstract:
The Bachelor’s thesis “Cooperation of Midwives with Doctors during Physiological Birth – the View of Midwives” provides basic information on the status of midwives working in delivery rooms in the Czech Republic. The first part deals with the autonomy of midwives in the international and Czech context, definitions of a normal and natural birth according to the Association of Midwives, medical definitions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Lenka Veselá
  • Reader: Bc. Miluše Kučerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta