Bc. Michaela Janíčková

Bachelor's thesis

Spolupráce porodních asistentek s lékaři během fyziologického porodu - pohled porodnich asistentek

Cooperation of Midwives with Doctors during Physiological Birth - the View of Midwives.
Anotácia:
Tato bakalářská práce „Spolupráce porodních asistentek s lékaři během fyziologického porodu – pohled porodních asistentek“ poskytuje základní informace o postavení porodních asistentek pracujících na porodních sálech v České republice. Teoretická část se zabývá autonomií porodních asistentek v mezinárodním i českém kontextu, definicemi normálního a přirozeného porodu podle sdruţeních pro porodní asistentky …viac
Abstract:
The Bachelor’s thesis “Cooperation of Midwives with Doctors during Physiological Birth – the View of Midwives” provides basic information on the status of midwives working in delivery rooms in the Czech Republic. The first part deals with the autonomy of midwives in the international and Czech context, definitions of a normal and natural birth according to the Association of Midwives, medical definitions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Lenka Veselá
  • Oponent: Bc. Miluše Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta