MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Disertační práce

Malignant Tumous of Bile Ducts. Parametric Processing with Respects to Classic Clinical Goals and Quality of life

Malignant Tumous of Bile Ducts. Parametric Processing with Respects to Classic Clinical Goals and Quality of life
Anotace:
TUČEK, Štěpán. Maligní nádory žlučových cest. Parametrické zpracování se zaměřením na klasické klinické cíle a kvalitu života. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2010. 89 s. Disertační práce. Práce podává přehled o současném stavu diagnostiky a terapie nádorů žlučových cest. Parametrické zpracování vlastního souboru pacientů hodnotí klasické klinické cíle a kvalitu života. Výsledky této …více
Abstract:
TUČEK, Štěpán. Malignant Tumours of Bile Ducts. Parametric Processing with Respect to Classic Clinical Goals and Quality of Life. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2010, 89 pp. Dissertation. This dissertation presents up-to-date state of diagnostics and therapy of bile duct malignancies. A parametric processing of an own cohort of patients brings an assessment of the classic clinical goals …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.