Theses 

Malignant Tumous of Bile Ducts. Parametric Processing with Respects to Classic Clinical Goals and Quality of life – MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Disertační práce

Malignant Tumous of Bile Ducts. Parametric Processing with Respects to Classic Clinical Goals and Quality of life

Malignant Tumous of Bile Ducts. Parametric Processing with Respects to Classic Clinical Goals and Quality of life

Anotace: TUČEK, Štěpán. Maligní nádory žlučových cest. Parametrické zpracování se zaměřením na klasické klinické cíle a kvalitu života. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2010. 89 s. Disertační práce. Práce podává přehled o současném stavu diagnostiky a terapie nádorů žlučových cest. Parametrické zpracování vlastního souboru pacientů hodnotí klasické klinické cíle a kvalitu života. Výsledky této práce prokazují, že naše komplexní multimodální paliativní léčba prodlužuje přežití pacientů s malignitami žlučových cest při zachování stejné nebo zlepšení kvality života. Klíčová slova: maligní nádory žlučových cest, cholangiokarcinom, karcinom žlučníku, karcinom Vaterské papily, kvalita života, paliativní léčba.

Abstract: TUČEK, Štěpán. Malignant Tumours of Bile Ducts. Parametric Processing with Respect to Classic Clinical Goals and Quality of Life. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2010, 89 pp. Dissertation. This dissertation presents up-to-date state of diagnostics and therapy of bile duct malignancies. A parametric processing of an own cohort of patients brings an assessment of the classic clinical goals and the quality of life. Results of this work show that our complex multimodal palliative treatment prolongs life of patients with bile duct malignancies with stable or improved quality of life. Keywords: bile duct malignancies, cholangiocarcinoma, gallbladder carcinoma, ampulloma, quality of life, palliative treatment.

Keywords: Bile duct malignancies, cholangiocarcinoma, gallbladder carcinoma, ampulloma, quality of life, cholangitis, parametric processing, palliative treatment, nádory žlučových cest, cholangiokarcinom, karcinom žlučníku, paliativní péče, kvalita života, cholangoitida

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz