Bc. Marta Veselková

Diplomová práce

Metabolický a zdravotní význam chloridu sodného pro lidský organismus.

Metabolic and medical importance of sodium chloride for the human body.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se chloridu sodného. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou chloridu sodného, významem chloridu sodného pro lidský organismus, optimálním příjmem chloridu sodného výživou a zdravotními riziky spojenými s nedostatkem i nadbytkem chloridu sodného v lidském organismu. Cílem praktické části diplomové práce je zhodnotit množství zkonzumované …více
Abstract:
The thesis focuses on the problematics related to sodium chloride. The theoretical part deals with the characteristics of sodium chloride, its importance for the human organism, the optimal consumption of sodium chloride in the diet and health risks associated with deficiency and excess of sodium chloride in the human organism. The aim of the practical part of the thesis is to evaluate the amount of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství chemie pro základní školy

Práce na příbuzné téma