Bc. Marta Veselková

Master's thesis

Metabolický a zdravotní význam chloridu sodného pro lidský organismus.

Metabolic and medical importance of sodium chloride for the human body.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se chloridu sodného. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou chloridu sodného, významem chloridu sodného pro lidský organismus, optimálním příjmem chloridu sodného výživou a zdravotními riziky spojenými s nedostatkem i nadbytkem chloridu sodného v lidském organismu. Cílem praktické části diplomové práce je zhodnotit množství zkonzumované …more
Abstract:
The thesis focuses on the problematics related to sodium chloride. The theoretical part deals with the characteristics of sodium chloride, its importance for the human organism, the optimal consumption of sodium chloride in the diet and health risks associated with deficiency and excess of sodium chloride in the human organism. The aim of the practical part of the thesis is to evaluate the amount of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.