Theses 

THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE IN MULTINATIONAL COMPANY (EXPORT/IMPORT ORIENTED COMPANY) – Tomáš Janda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities

Tomáš Janda

Diplomová práce

THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE IN MULTINATIONAL COMPANY (EXPORT/IMPORT ORIENTED COMPANY)

Teorie a praxe řízní měnového rizika v mezinárodní společnosti (importně/exportně orientovaná firma)

Anotace: Diplomová práce pojednává o tématu měnového rizika a metodách jeho řízení. Práce ve třech kapitolách shrnuje teoretický kontext této problematiky a souběžně nabízí praktickou aplikaci na mnoha malých příkladech a závěrečné případové studii. První kapitola se věnuje teoretickému rámci měnových kurzů, kde rozlišuje jeho typy, způsoby kvantifikace a základní přístupy k predikcím budoucího vývoje. Druhá kapitola navazuje s výkladem dostupných metod zajištění, které dále dělí do dvou skupin na Interní a Externí. V poslední třetí kapitole práce prezentuje případovou studii vybrané mezinárodní společnosti, kde je analyzována finanční pozice firmy, vlivy devizové expozice a metody řízení tohoto rizika.

Abstract: Diploma thesis deals with the topic of foreign exchange exposure and approaches to its management. The paper presents in three chapters both the theoretical context of this field, which is during the thesis simultaneously applied on many small examples and eventually on one final case study. The first chapter is dedicated to the theoretical background of the foreign exchange exposure, differentiates its types, methods of quantifications and approaches to its forecasting. The second chapter continues with an explanation of chosen hedging methods, which are further divided into two groups (internal and external). The last chapter presents a case study of a multinational company, where the author analyzed its financial performance, impacts of FX exposure and corresponding methods of management in practice.

Klíčová slova: Devizová expozice, FX Hedging, Měnové deriváty, Interní zajišťovací metody

Keywords: FX Exposure, FX Hedging, Currency derivatives, Internal hedging methods

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Jiří Pour

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55928


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 09:45, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz