Mgr. Klára Kašparová

Diplomová práce

Osobnost Zdeňka Kašpara v kontextu folklorního hnutí na Valašsku po roce 1945

Character of Zdeněk Kašpar in the context of folklore movement on Wallachia after a year 1945
Anotace:
Diplomová práce představuje osobnost Zdeňka Kašpara (1925–2002). Byl dlouholetým primášem a zakladatelem cimbálové muziky Jasénka ze Vsetína, která patří k nejstarším folklorním souborům na Moravě (1944). Zdeněk Kašpar byl také sběratelem lidových písní (materiál sbíral v terénu koncem 40. let a v 50. letech minulého století hlavně v okolí města Vsetína), upravovatelem i autorem písní a učitelem. Práce …více
Abstract:
This Graduation theses presens the person of Zdeněk Kašpar (1920–2002). He was a longstanding artistic director and leading violinist of the dulcimer band Jasénka from Vsetín – he was founder of the band – one of the oldest folk groups in Moravia. Zdeněk Kašpar was teacher, collector of folk songs (at the end of 1940s and 1950s himself collected all the material primarily round the town Vsetín), he …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Etnologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.