Mgr. Klára Kašparová

Master's thesis

Osobnost Zdeňka Kašpara v kontextu folklorního hnutí na Valašsku po roce 1945

Character of Zdeněk Kašpar in the context of folklore movement on Wallachia after a year 1945
Abstract:
Diplomová práce představuje osobnost Zdeňka Kašpara (1925–2002). Byl dlouholetým primášem a zakladatelem cimbálové muziky Jasénka ze Vsetína, která patří k nejstarším folklorním souborům na Moravě (1944). Zdeněk Kašpar byl také sběratelem lidových písní (materiál sbíral v terénu koncem 40. let a v 50. letech minulého století hlavně v okolí města Vsetína), upravovatelem i autorem písní a učitelem. Práce …more
Abstract:
This Graduation theses presens the person of Zdeněk Kašpar (1920–2002). He was a longstanding artistic director and leading violinist of the dulcimer band Jasénka from Vsetín – he was founder of the band – one of the oldest folk groups in Moravia. Zdeněk Kašpar was teacher, collector of folk songs (at the end of 1940s and 1950s himself collected all the material primarily round the town Vsetín), he …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Humanities / Ethnology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.