Bc. Kristýna Šrámková

Diplomová práce

Czech Expats' English Pronunciation

Czech Expats' English Pronunciation
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na výslovnost angličtiny českých emigrantů, kteří se během svého života usadili v anglicky mluvící zemi. Cílem práce je posoudit jejich výslovnostní chyby ve vztahu ke zvyklostem české výslovnosti. Teoretická část se věnuje hlavním rozdílům mezi anglickým a českým systémem hlásek, porovnává rozdílné použití samohlásek a souhlásek a zabývá se také suprasegmentálními …více
Abstract:
This thesis focuses on the English pronunciation of Czech expatriates who immigrated to and settled down in an English speaking country during their lives. The aim of the thesis is to analyze and assess their pronunciation mistakes in relation to habits in the Czech pronunciation. The theoretical section outlines main differences between English and Czech sound systems, compares the treatment of vowels …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta