Ing. Lucie Černá

Bakalářská práce

Firemní kultura a její vliv na výkonnost firmy

Company culture and its impact on efficiency performance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou a jejího vlivu na výkonnost podniku. Toto téma si autorka vybrala z důvodu, protože si myslí, že organizační kultura je nedílnou součastí moderního vedení firmy a v budoucnu by chtěla získané poznatky aplikovat v reálné firmě. Cílem je analyzovat současný stav firemní kultury v podniku a dle toho navrhnout opatření ke zlepšení. Teoretická část pojednává o …více
Abstract:
This thesis deals with the corporate culture and its impact on business performance. This topic, the author chose because it thinks that the organizational culture is an integral part of modern management in the future she would like to apply the acquired knowledge in a real company. The aim is to analyse the current state of corporate culture in the company and accordingly suggest measures for improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Petr Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní