Ing. Ivana Nezbedová, M.Ed.

Bakalářská práce

Vliv věku a ametropií na akomodačně-konvergenční mechanizmus

Influence of age and ametropies on the accomodation-convergence mechanism
Abstract:
Annotation The bachelor´s thesis describes processes of accommodation and convergence as separate units as well as the relationship between them. It covers the function and malfunction of accommodation-convergence mechanism as a holistic system and binocular vision anomalies connected with it. Next, it deals with influence of age and ametropies on accommodation-convergence mechanism and defines its …více
Abstract:
Anotácia Práca popisuje procesy akomodácie a konvergencie jednotlivo aj ako celok. Zaoberá sa fungovaním akomodačno-konvergenčného mechanizmu, jeho poruchami a s tým súvisiacimi anomáliami binokulárneho videnia. Ďalej popisuje vplyv veku a refrakčných vád na akomodačno-konvergenčný mechanizmus, definuje poruchy mechanizmu, symptómy porúch, diagnózu a terapiu porúch. Diagnostika zahŕňa testy motility …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.