Bc. Markéta Adámková

Bakalářská práce

Veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců

Public health insurance for employees
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců“ je stanovit doporučení zaměstnavatelům a navrhnout postupy na předejití nejčastějších chyb ve vedení zdravotního pojištění, vyskytujících se praxi. První část je věnována základním a obecným informacím o zdravotním pojištění a právní úprava veřejného zdravotního pojištění a její zásady. Druhá část je věnována kontrolám zaměstnavatelů …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis called "Public health insurance for employees" is to give employers some recommendations and to suggest ways that can help them to avoid the common mistakes in the management of health insurance occurring in practice. The first part is devoted to the basic and general information on health insurance legislation and public health insurance and its principles. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Dvořák
  • Oponent: Ing. David Feller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting