BcA. Kateřina DVOŘÁKOVÁ

Master's thesis

Autorská publikace

THEMATIC PHOTOGRAPHIC PUBLICATION Picture publication, author's book, book-object.
Abstract:
Pokusila jsem se vytvořit svým osobitým stylem fotografický soubor, který vzdává hold banalitě. Soubor, který odráží můj momentální vkus. Zajímám se o každodenní věci. Baví mě sledovat barevné objekty, zajímavé budovy a zátiší v přírodním prostředí. Chtěla bych upozornit na každodenní věci, které jsou mimořádné. S postupnou revitalizací budov a prostředí, ve kterém žiji, ztrácíme zajímavé prvky, které …more
Abstract:
I decided to create by my distinctive style a special work that pays tribute to banality. I created a work that reflects my momentary taste. I'm interested in looking at everyday things. I enjoy watching the colorful objects, interesting buildings and still life in the natural environment. I'd like to raise everyday things which are extraordinary. With the gradual revitalization of the buildings and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. Mgr. Štěpán Grygar

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Autorská publikace. Plzeň, 2019. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Master programme / field:
Fine Arts / Intermedia Art

Theses on a related topic