Bc. Lucie Mendlíková

Diplomová práce

Chůze a cyklistika jako aktivní formy dopravy

Walking and cycling as a active form of transportation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá chůzí a cyklistikou jako aktivní formou dopravy, a je rozčleněna na teoretickou a praktickou výzkumnou část. Teoretická část se zabývá pohybovou aktivitou, charakteristikou chůze a cyklistiky, jejich fyziologickými aspekty a začlenění těchto způsobů transportu do zdravého způsobu života. Praktická část je tvořená výzkumem kvantitativního typu formou dotazníku. Cílem diplomové …více
Abstract:
This thesis deals with walking and cycling as an active form of transportation and is divided into theoretical and practical research part. The theoretical part deals with physical activity, walking and cycling characteristics, their physiological aspects and integration of these modes of transport into a healthy lifestyle. The practical part is made up of the type of quantitative research using a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií