Mgr. Radka Měkutová

Bakalářská práce

Výskyt methicilin rezistentních kmenů zástupců rodu Staphylococcus ve veterinárních izolátech

Occurence of methicillin resistant strains of selected species of the genus Staphylococcus presented in veterinary isolates
Anotace:
Práce je kompilací literárních údajů o kmenech Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus intermedius a Staphylococcus pseudintermedius, které jsou rezsistetntní k meticilinu, případně k dalším antimikrobiálním látkám. Zabývá se charakteristikou těchto kmenů, včetně údajů o genetických determinantách rezistence k meticilinu. Dále jsou zde shrnuty dostupné údaje o výskytu těchto …více
Abstract:
This study is about methicillin-resistant strains of Staphylococcus aureus, Staphylococcus, epidermidis, Staphylococcus intermedius and Staphylococcus pseudintermedius, that can be also resistant to other antimicrobials. There is chracterization of the strains, description of genetic deteriminants of resistance and datas about prevalnece of these strains in animals in EU and Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Pokludová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta