Bc. Eva Filipová, DiS.

Diplomová práce

Fúze a akvizice a jejich specifika a význam pro současnou etapu vývoje finančních trhů

Mergers and Acquisitions and Their Specific and Relevance for the Current Development of Financial Markets
Anotace:
V současné době je velký rozvoj ekonomik, a to hlavně díky rozvoji fúzí a akvizic, které patří mezi nejvýznamnější investiční obchody. Firmy využívají tento proces hlavně k získání určité pozitivní výhody nad ostatními. Jedná se většinou o zvýšení podílu společnosti na trhu, získání synergického efektu či snížení nákladů a diverzifikace rizik. Na současném trhu fúzí a akvizic je zřejmé, že se rýsuje …více
Abstract:
Today is a great economic development, mainly through the development of mergers and acquisitions, which belong to the most important investment business. Enterprises use this process primarily to obtain a positive advantage than the others. These are mainly to increase the share on the market, gain the synergistic effect or cut costs and diversify risks. In today´s market of mergers and acquisitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní