Ing. David Schön

Master's thesis

Praktické aspekty založení a řízení komerční pojišťovny

Practical aspects of establishment and management of a commercial insurance company
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Praktické aspekty založení a řízení komerční pojišťovny“ je definovat praktické aspekty související se založením a řízením komerční pojišťovny a identifikovat problémové oblasti s těmito činnostmi spojené. Toho bude dosaženo na základě kvalitativního výzkumu mezi odborníky s praktickými zkušenostmi. V teoretické části této práce bude charakterizována komerční pojišťovna a …more
Abstract:
The aim of the thesis "Practical aspects of establishment and management of a commercial insurance company" is to define practical aspects related to the establishment and management of a commercial insurance company and to identify issues associated with these activities. This will be achieved on the basis of qualitative research conducted among professionals with practical experience. In the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta