Jan Lopata

Diplomová práce

Netradiční formy cestovního ruchu - potenciál a využití v rámci venkovského cestovního ruchu

Non-traditional forms of tourism - potential and utilization in the field of rural tourism
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vybranými netradičními formami cestovního ruchu a jejich možným využitím a potenciálem do budoucnosti venkovského cestovního ruchu se zaměřením na Českou republiku. Hlavním cílem práce je zhodnotit a zanalyzovat aktuální stav a vývoj venkovského cestovního ruchu v České republice ve spojitosti s výskytem nových nebo již existujících specifických forem turismu, které se …více
Abstract:
This master thesis deals with selected non-traditional forms of tourism and their possible utilization and potential for the future of rural tourism with a focus on the Czech Republic. The main goal of the thesis is to evaluate and analyze the current state and development of rural tourism in the Czech Republic in connection with the occurrence of new or already existing specific forms of tourism, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2020
  • Vedoucí: Markéta Kalábová
  • Oponent: Zdenka Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79446