Tomáš Daněk

Bachelor's thesis

Mileniálové a s nimi spojené trendy a změny na trhu práce

Millennials and Associated Trends and Changes in the Labour Market
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou mileniálů a jejich očekáváními v osobním i profesním životě. Obsahuje rozsáhlou rešerši odborných publikací týkajících se mileniálů, přístupu k nim, stereotypů s nimi spojenými, vhodných způsobů řízení, vedení a dalšího. Také zde jsou publikovány výsledky dotazníkových šetření, která zjistila, že mileniálové z českého prostředí se vyznačují podobnými rysy jako mileniálové …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of Millennials and their expectations in personal and professional life. It contains a thorough background research of scholarly literature connected with Millennials, approaches towards them, affiliated stereotypes, suitable methods of managing and leading them etc. There are also presented outcomes of two questionnaires that found out that Millennials from the Czech …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedúci: Helena Řepová
  • Oponent: Václav Trachta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69254