Bc. Jindřich Patík

Bachelor's thesis

Dechová hudba Skoroňáci: Příspěvek k vývoji dechové hudby na Moravě

The brass band Skoroňáci: Contribution to the development of the brass band music in the region of Moravia
Abstract:
Úkolem práce je zachycení způsobu fungování malých dechových hudeb na Kyjovsku v průběhu 20. století. Text demonstruje vývoj a provozovací praxi na konkrétním případu jedné hudby (Skoroňáci) za předpokladu, že ostatní tělesa fungovala obdobně. Za pomoci studia pramenů, literatury a terénního výzkumu, především interview s pamětníky, se snaží odpovědět na základní výzkumné otázky. Ty jsou směřovány …more
Abstract:
The aim of this work is to catch the function of small brass bands in the area of Kyjov during the twentieth century. The text shows the development and practise at the particular case of a musical group (Skoroňáci) on condition that the other ensembles worked similarly. This bachelor thesis tries to answer to the basic research questions using the study of sources, literature and fieldwork especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Musicology