Theses 

Dechová hudba Skoroňáci: Příspěvek k vývoji dechové hudby na Moravě – Bc. Jindřich Patík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jindřich Patík

Bakalářská práce

Dechová hudba Skoroňáci: Příspěvek k vývoji dechové hudby na Moravě

The brass band Skoroňáci: Contribution to the development of the brass band music in the region of Moravia

Anotace: Úkolem práce je zachycení způsobu fungování malých dechových hudeb na Kyjovsku v průběhu 20. století. Text demonstruje vývoj a provozovací praxi na konkrétním případu jedné hudby (Skoroňáci) za předpokladu, že ostatní tělesa fungovala obdobně. Za pomoci studia pramenů, literatury a terénního výzkumu, především interview s pamětníky, se snaží odpovědět na základní výzkumné otázky. Ty jsou směřovány do tří hlavních oblastí: obsazení kapely, repertoár a příležitostí ke hraní. Krom těchto tří hlavních okruhů práce obsahuje stručnou historii dechové hudby v českých zemích. Přílohová část pak zahrnuje soupis veškerých hudebních záznamů skoronické kapely, pořízených jak pro Českou televizi, tak pro Český rozhlas Brno.

Abstract: The aim of this work is to catch the function of small brass bands in the area of Kyjov during the twentieth century. The text shows the development and practise at the particular case of a musical group (Skoroňáci) on condition that the other ensembles worked similarly. This bachelor thesis tries to answer to the basic research questions using the study of sources, literature and fieldwork especially interviews with some eyewitnesses. These questions are divided into three main parts: cast of the band, repertoire and occasion to play. This work includes apart from three main sections, also the brief history of brass-band music in the Czech countries. The supplement contains the list of all musical records of the brass band Skoroňáci made for Czech Television and Czech Radio Brno.

Klíčová slova: Dechová hudba, dechovka, Kyjovsko, Skoroňáci, Skoronice, Antošova kapela, Petr Ingr, Brass band music, Zlatá křídlovka

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz