Ing. Petr Brotan

Bakalářská práce

Stavební kámen v historii města Slaného

Building stone in the history of Slaný city
Anotace:
V bakalářské práci jsou, vedle literární rešerše zaměřené z jedné strany na stavební historii města Slaného a jeho geologického podloží, předloženy výsledky petrografických a RTG analýz vybraných stavebních kamenů a jejich pojiv, odebraných během záchranného archeologického průzkumu. Záchranný archeologický výzkum předcházel výstavbě parkovacího domu ve městě Slaném. Během přípravných prací byly objeveny …více
Abstract:
Beside literature searches, focused on the history of civil engineering in the town of Slaný and its geological underlying bed, the bachelor thesis presents the results of petrographic and X ray analyses of selected building stones and their binders, sampled in the course of pre-construction archaeological survey. This survey was conducted before start of construction of the multi-storey car park in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta