Tereza BULINOVÁ

Bachelor's thesis

Handicap v literární tvorbě pro dospívající čtenáře

Handicap in literature for young reader
Abstract:
Bakalářská práce se bude zabývat tématem handicapu v literární tvorbě pro dospívající čtenáře. Zaměří se především na stěžejní tituly této problematiky. Teoretická část se bude věnovat přístupu k tématu handicapu v literární tvorbě před a po roce 1989. Zaměří se také na tělesný handicap, historický přístup k handicapovaným jednotlivcům a na speciální pedagogiku, jako na nejbližší vědu, zabývající se …more
Abstract:
The Bachelor thesis will focus on the topic of disability in literature for teenage readers. The thesis will concentrate on several key titles about this subject. The theoretical part will detail the approach towards the subject matter of handicapped people in literature before and after 1989. Furthermore the thesis will seek to focus on people with physical handicaps and the historical approach towards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BULINOVÁ, Tereza. Handicap v literární tvorbě pro dospívající čtenáře. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / 3-ov-cj-15