Jiří Kratochvíl

Bakalářská práce

Značka a archetyp ve spojení s českými sportovci

Brand and Archetype in Conjunction with Czech Athletes
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analyzovat sport a osobnosti vybraných sportovců na základě archetypálního významu ve spojení se značkami. Obsah práce je rozdělen do teoretické části a praktické části. Teorie je úvodem do tématu o značkách, archetypech, celebrity marketingu a sportovního marketingu. Praktická část mapuje aktuální situaci a analyzuje kampaně s vybranými sportovci. Poté je proveden kvantitativní …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis is based on analyzing sport and personalities of selected athletes by archetypes in conjuction with brands. Content of thesis is divided into theoretical part and practical part. Theory is introduction to a topic about brands, archetypes, celebrity marketing and sport marketing. Practical part shows current situation and analyzes commercial campaigns with selected athletes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Banyar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kratochvíl, Jiří. Značka a archetyp ve spojení s českými sportovci. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace