Bc. Tomáš Hrnčíř

Diplomová práce

Časové řady v jazyce R

Time series in R language
Anotace:
V této práci bude představen programovací jazyk R a jeho možnost využití při analýze časových dat. Na reálných datech bude použita dekompoziční a Box - Jenkinsovonova metoda, včetně predikce budoucích pozorování. Postup a výsledky obou metod v jazyce R budou porovnány s ostatními komerčně využívanými programy Excel, STATISTICA a Gretl.
Abstract:
This thesis will introduce programmer language R and its possibility to analyse time series. The decomposition method and the Box- Jenkins method will be used on the basis of real data including prediction of future observations. The procedure and results of both methods in language R will be compared with other commercial programs Excel, STATISTICA and Gretl.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrnčíř, Tomáš. Časové řady v jazyce R. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství: Management finančních rizik