Josef Duda

Bakalářská práce

Finanční analýza pro skupinu podniků daného průmyslového odvětví

Anotace:
Má bakalářská práce se zajímá o Finanční analýzu vybraných podniků. V následujícím dokumentu se budu zabývat finanční analýzou daných podniků, a to v průmyslovém odvětví, sklářství. Cílem je porovnat finanční zdraví vybraných společností jednotlivě a zároveň data porovnat mezi sebou. Pomocí finančních ukazatelů, které v bakalářské práci použiji, budu moci vyhodnotit, která společnost je na tom z pohledu …více
Abstract:
Bachelor thesis is interested in the Financial analysis of selected enterprises. In the following work I will discuss the financial analysis of the enterprises concerned, and in the industrial sector, the glass industry. The aim is to compare the financial health of the selected compa-nies individually and at the same time, the data compare between each other. Using the fi-nancial indicators, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/b8tqvv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a management / Řízení průmyslového podniku