Bc. Dominika Volfová

Diplomová práce

Suzanne Renaud – Henri Pourrat : Correspondance (1947-1959), Traduction et analyse

Suzanne Renaud - Henri Pourrat : Correspondence (1947-1959), Translation and Analysis
Abstract:
The diploma thesis deals with translation of letters, which French writer Henri Pourrat (1887 – 1959) and French poet Suzanne Renaud (1889 – 1964) wrote to each other during years 1947 – 1959. After being married with Czech poet Bohuslav Reynek, Suzanne Renaud lived at Moravian Highlands. She was translating Czech and Moravian folk poetry there. The publication of these translations in France became …více
Abstract:
Magisterská práce se zabývá překladem dopisů, které si v letech 1947 až 1959 psali francouzský spisovatel Henri Pourrat (1887–1959) a francouzská básnířka Suzanne Renaud (1889–1964), jež však žila po svatbě s českým básníkem, grafikem a překladatelem Bohuslavem Reynkem na Českomoravské vysočině. Zde překládala českou a moravskou lidovou poezii. Vydání těchto překladů ve Francii se stalo hlavním tématem …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta